Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren sykkel

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL sykkel/triatlon.

Tid: Mandag 9. mars klokken 19:00

Sted: Klubbhuset v/ Hasle-Løren idrettsanlegg

Agenda:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Årsregnskap 2019
  5. Budsjett 2020 – inkludert fastsettelse av treningsavgift
  6. Anbefaling om utmelding av triatlonforbundet
  7. Valg av valgkomite for HL sykkel/triatlon
  8. Valg av styre for HL sykkel/triatlon
  9. Eventuelt
Hasle-Løren sykkel © 2016