Inkalling til årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL ski/sykkel/triatlon.

Tid: Onsdag 15. mars klokken 19:00

Sted: Løren Ishall, VIP rommet

Agenda:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Årsregnskap 2016
  5. Budsjett 2017
  6. Valg
    • Det er i utgangspunktet fem medlemmer av styret og ett varamedlem. En styreleder og primært to representanter for hhv. ski og sykkel (en må også representere triatlon). Tre av styrets seks medlemmer har meldt at de ikke ønsker gjenvalg.
Hasle-Løren sykkel © 2016