Innkalling til årsmøte i Hasle-Løren sykkel

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Hasle-Løren IL sykkel/triatlon.

Tid: Tirsdag 26. februar klokken 18:00

Sted: Klubbhuset v/ Hasle-Løren idrettsanlegg

Agenda:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder/protokollfører og to til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Styrets årsberetning
  4. Årsregnskap 2018
  5. Budsjett 2019
  6. Valg av valgkomiteer for HL sykkel/triatlon
  7. Valg av styre for HL sykkel/triatlon
  8. Eventuelt
Hasle-Løren sykkel © 2016